کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

soil pollution, soil, erosion, planting trees, environmental pollution, waste management, environmental protection, climate change, human activity, afforestation, deforestation, rubbish dump, settlements, agriculture, waste, composting, nuclear waste, sustainable development, radioactivity, animal husbandry, geography, plastic, chemical, transportation, industry, environment, society, nature

موارد مربوط

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

Added to your cart.