کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

air pollution, smog, climate change, pollution, environmental pollution, contamination, environmental protection, greenhouse effect, greenhouse gas, global warming, light pollution, heat pollution, noise pollution, gas emission, acidic, agriculture, industry, transportation, settlement, air, rain, sulphur dioxide, soot, carbon dioxide, crop production, animal husbandry, geography, environment, nature, society

موارد مربوط

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

چرخه ی کربن

کربن در طی فرایند فتوسنتز به مواد آلی متصل می شود، و در هنگام تنفس، در جو آزاد می شود.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

دی اکسید گوگرد ( SO₂ )

نشر دی اکسید گوگرد عامل اصلی باران های اسیدی است. یک محصول واسطه در تولید اسید سولفوریک است.

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است.

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

ماشین الکتریکی

مدل S تسلا یکی از اولین خودروهای الكتريكي است که از نظر تجاری در دسترس است.

ساخت اتومبیل

این انیمیشن نمای بیرونی، نمای داخلی، ساختار خودرو و عملکر آن ها را نشان می دهد.

پیل سوختی

پیل سوختی انرژی الکتریکی سازگار با محیط زیست را تولید می کند که توسط واکنش شیمیایی بین اکسیژن و هیدروژن تولید می شود.

Added to your cart.