کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لندفرم های بادرفتی در بیابان ها

لندفرم های بادرفتی در بیابان ها

باد به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در تشکیل بیابان ها ایفا می کند.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

wind, landform, desert, dune, sand dune, sand, erosion, mushroom rock, mesa, surface, external forces, oasis, physical geography, geomorphology, geography

موارد مربوط

Climate zones

The Earth is divided into geographical and climatic zones, which result in the zonation of vegetation.

Oasis

Oases are areas in deserts where water is available.

گردش جوی

تفاوت بین درجه حرارت مناطق قطبی و استوایی باعث گردش جوی می شود که تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله چرخش کره ی زمین قرار دارد.

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند.

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند.

آسیاب بادی

دستگاه هاي تبدیل انرژی باد به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند.

Aeolian landforms on coasts and steppes

Wind, as an external force, plays an important role in shaping coastal areas and steppes.

Glacier (intermediate)

A glacier is a large body of ice that forms from snow, and is in constant, slow motion.

The development of lakes

Standing bodies of water can form in depressions on the surface by both endogenic and exogenic forces, as well as by human activity.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

کژدم دم پهن

کژدم دم پهن یکی از خطرناکترین کژدم های جهان است.

Dromedary

The dromedary is an indispensable animal for inhabitants of the deserts.

Bedouin camp

The seminomadic lifestyle of the Bedouin adapted to the climatic and environmental conditions of the desert.

Added to your cart.