کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

الماس

الماس

دگرشکل کریستالی عنصر کربن، سخت ترین ماده شناخته شده است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

diamond, allotrope of carbon, allotropy, brilliant, diamond grid, covalent network structure, tetrahedron, hardest substance, jewellery, drill bit, carat, Cullinan, Koh-i-Noor, Excelsior, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

شبکه فلزی شش گوشه

فلزات تشکیل دهنده شبکه فلزی شش گوشه انعطاف ناپذیر و مشکل در تراش دادن هستند.

گرافیت

یکی از آلوتروپ های کریستالی کربن عنصری.

شبکه مکعبی مرکز پر

ساختار کریستالی بسته بندی شده با کمترین فشردگی.

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر

شبکه فلزی مکعبی وجوه مرکز پر این امکان را می دهد تا اتم های فلزی در نزدیکترین موقعیت به هم قرار گیرند.

سیلیکون

ماده ای بلوری، ماده ای بسیار مهم در صنعت الکترونیک (نیمه رساناها ، مدارهای مجتمع).

دی اکسید کربن ( CO₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ، بی بو، سنگین تر از هوا. ضروری برای فتوسنتز گیاهان.

فولرن ( C₆₀ )

یک کریستال آلوتروپ کربن که در اواخر دهه ۱۹۸۰ کشف شد.

دی اکسید سیلیکون ( SiO₂ )

یک ترکیب پلیمورفیک، بیشتر به شکل کوارتز یافت می شود.

Louis XIV (the Sun King)

The French monarch got his epithet because of his opulent and extravagant lifestyle.

Pearls

Pearls, often used as gemstones, are the by-products of certain molluscs' protective mechanisms.

Added to your cart.