کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لاکتوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

لاکتوز ( C₁₂H₂₂O₁₁ )

یک نوع شکر یافت شده در شیر پستانداران.

شيمى

کلیدواژه‌ها

lactose, milk sugar, carbohydrate, disaccharide, beta-D-glucose, galactose, glycoside, beta-D-galactose, reducing, intolerance, lactose intolerant, mammal, lactase, milk, breast milk, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

Added to your cart.