کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گلیسین (اسید آمینو استیک) ( C₂H₅NO₂ )

گلیسین (اسید آمینو استیک) ( C₂H₅NO₂ )

ساده ترین اسید آمینه.

شيمى

کلیدواژه‌ها

glycine, aminoacetic acid, Gly, amino acid, protein, peptide, zwitterionic structure, glycocoll, molecule, compound, formula, chemistry, biology, biochemistry, organic chemistry

موارد مربوط

Added to your cart.