کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

گلیسیل گلیسین ( C₄H₈N₂O₃ )

گلیسیل گلیسین ( C₄H₈N₂O₃ )

ساده ترین پپتید، که از دو مولکول گلیسین توسط پیوند پپتید تشکیل شده است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

glycylglycine, amino acid, dipeptide, peptide bond, amide bond, carboxyl group, amine group, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

Added to your cart.