کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لایه ی ازن

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است۔

جغرافى

کلیدواژه‌ها

ozone layer, ozone shield, ozone molecule, ultraviolet radiation, protecting shield, UV-A, UV-C, UV-B, oxygen, oxygen molecule, ozone hole, troposphere, stratosphere, mesosphere, biology, geography, chemistry

موارد مربوط

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری۔

ازون ( O₃ )

آلوتروپ اکسیژن، متشکل از سه اتم اکسیژن۔

Oxygen cycle

The oxygen cycle describes the movement of oxygen within its three main reservoirs.

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است۔

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود۔

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

مونوکسید نیتروژن (اکسید نیتریک) ( NO )

گاز بی رنگ و سنگین تر از هوا، واسطه ای در تولید اسید نیتریک است۔

دی اکسید گوگرد ( SO₂ )

نشر دی اکسید گوگرد عامل اصلی باران های اسیدی است۔ یک محصول واسطه در تولید اسید سولفوریک است۔

مونوکسید کربن ( CO ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بسیار سمی در غلظت بالا برای انسان و حیوانات۔

نیتروژن ( N₂ ) (ابتدایی)

گاز بی رنگ، بی بو، غیر واکنشی، ۷۸/۱ درصد از اتمسفر زمین را تشکیل می دهد۔

اکسیژن ( O₂ ) (مبتدی)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

یخچال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن طرز کار یک یخچال را نشان می دهد۔

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود۔

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Added to your cart.