کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

لایه های اقیانوس

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

sea, hydrosphere, light absorption, consumer, producer, decomposer, plankton, alga, open sea, coast, deep sea, flora and fauna, salinity, ocean, seawater, water, nature, geography

موارد مربوط

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

p-V-T diagram for ideal gases

The relationship between the pressure, volume and temperature of ideal gases is described by the gas laws.

جاروبرقی چگونه کار می کند؟

جاروبرقی یک خلاء جزئی ایجاد می کند و به کمک هوای پرفشار وارد شده، گردوغبار را به داخل خود می کشد.

زیردریایی ایکتینیو ۲

این زیردریایی که توسط مخترع اسپانیایی نارسیس مونتوریول طراحی شده، در تاریخ دریانوردی پیشتاز بود.

چاه های گرمابی اعماق دریا

یک چاه گرمابی یک شکاف در سطح سیاره است که آب گرم شده توسط انرژی زمین گرمایی از آن فوران می کند.

آب شیرین کن آب دریا

فرآیند نمک زدایی از آب دریا، آب آشامیدنی را تولید می کند.

قلابچه ماهی

این ماهی عجیب و غریب به نظر می رسد از تله زیست تابی خود برای گرفتن طعمه استفاده می کند. این انیمیشن نحوه عملکرد آن را توضیح می دهد.

چرخه آب (پایه)

آب روی زمین مداوم در حال تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد.

آب ( H₂O )

آب ترکیبی بسیار پایدار از هیدروژن و اکسیژن است که برای تمام انواع شناخته شده زندگی حیاتی است. در طبیعت در حالت مایع، جامد و گاز وجود دارد.

Jellyfish

Jellyfish are free-swimming marine animals, a species of Cnidaria, the most ancient group of Eumetazoans.

Seafloor map

The boundaries of tectonic plates can be seen on the seafloor.

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Added to your cart.