کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

قلعه روکوکو (فرتود، مجارستان)

قلعه روکوکو (فرتود، مجارستان)

مجتمع کاخ و پارک بزرگترین بنای روکوکو مجارستان است که غالباً آن را "ورسای مجارستانی" می نامند.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

Esterházy, castle, Fertőd, building, architecture, Baroque, park, fountain, garden, belvedere, Hungarian

موارد مربوط

سالن بورژوازی

این انیمیشن یک اتاق نشیمن مدرن و یک سالن بورژوازی معمولی را مقایسه می کند.

Himeji Castle

Located close to Osaka, the Japanese castle is also called the White Heron because of its white exterior.

Added to your cart.