کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

کاخ الحمرا در قرن شانزدهم - اسپانیا

کاخ الحمرا در قرن شانزدهم - اسپانیا

نام این مجموعه کاخ باشکوه از زبان عربی گرفته شده و به معنای 'قرمز' است۔

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

Alhambra, Generalife, Alcazaba, Palace of Charles V, Granada, Kingdom of Spain, Spain, Charles V, Moorish style, history, Arab architecture, 16th century, modern history, palace, fortress, citadel, water supply, architecture, history of art, Reconquista, Islam, Christianity

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

سانتا ماریا (قرن پانزدهم)

كشتي سه دكله كريستف كلمب، سانتا ماريا پرچمدار اولين سفر دريايي معروف بود۔

کنکیستادور (قرن شانزدهم)

فاتحان اسپانیایی موفقیت خود را مدیون زره و سلاح گرم خود بودند۔

شهر ممنوعه- بیجینگ، قرن هفدهم-

شهر ممنوعه یکی از باشکوه ترین و اسرارآمیزترین بناهای تاریخی امپراتوری چین است۔

برج ها و زیرزمین های قرون وسطایی

ساختار دژها به همراه فناوری نظامی توسعه یافت۔

Nizwa Fort (Oman, 17th century)

The round tower of the largest fort in the Arabian Peninsula had an ingenious defence system.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

Tower of London (16th century)

The intriguing history of this historic castle spans nearly a thousand years.

حاکم آزتک ( قرن پانزدهم)

امپراتوری آزتک یک کشور استبدادی، نظامی گرا بود که تحت فرمانروای حاكم قرار داشت۔

Arab Caliph (7th century)

Caliphs, considered successors of the Prophet Muhammad, were the most important religious leaders of Islam.

Legendary medieval empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Machu Picchu (15th century)

The ancient Inca city, located in present-day Peru, is a World Heritage Site.

Tenochtitlan (15th century)

The magnificent capital of the Aztec Empire astonished even the Spanish Conquistadors.

Added to your cart.