کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

كاميون هاي حمل زباله

كاميون هاي حمل زباله

كاميون هاي حمل زباله در زندگي شهرك ها و شهرها نقش مهمي بازي مي كنند۔

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

bin lorry, waste transport, municipal solid waste, rubbish, waste, waste collection, selective, recycling, kuka, binman, transportation, waste management, car, technology

موارد مربوط

آتش نشانی

این انیمیشن ساخت ماشین آتش نشانی را نمايش مي دهد۔

حمل و نقل جاده ای، کامیون مفصلی

کامیون های مفصلی نقش مهمی در حمل و نقل جاده ای ایفا می کنند۔

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Junction

Entertaining and spectacular animation to practise orientation in space.

Sewage treatment plant

Treated sewage water can be used in agriculture and industry.

The development of automobiles

Automobiles have evolved a lot since the late 19th century.

آلودگی خاک

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی خاک را نشان می دهد۔

آلودگی آب

منابع اصلی آلودگی آب شهرداری ها، صنعت و کشاورزی است۔

توسعه حمل و نقل باری

این انیمیشن نشان از توسعه حمل و نقل بار، از چرخ دستی های اسب سواری تا کامیون های مدرن دارد۔

ساخت اتومبیل

این انیمیشن نمای بیرونی، نمای داخلی، ساختار خودرو و عملکر آن ها را نشان می دهد۔

Added to your cart.