کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

حجم کره (نمایش)

حجم کره (نمایش)

کره با ظرفیت تقریبی نامشخص.

رياضى

کلیدواژه‌ها

volume of sphere, sphere surface, spherical segment, sphere, radius, tetrahedron, volume, mathematics

موارد مربوط

Sphere

A sphere is the set of points which are all within the same distance from a given point in space.

محیط، مساحت، سطح و حجم

این انیمیشن فرمول های محاسبه محیط و مساحت شکل ها و همچنین مساحت و حجم احجام هندسی را نمایش می دهد.

Added to your cart.