کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

هیدرات متان

هیدرات متان

یک ماده جامد که در دمای پایین در بستر اقیانوس زمین با فشار بالا تشکیل شده است۔

شيمى

کلیدواژه‌ها

methane hydrate, methane, gas hydrate, sea, tundra, methane clathrate, supramolecular, greenhouse effect, permafrost, burning ice, elementary cell, lattice structure, chemistry

موارد مربوط

متان ( CH₄ )

اولین عضو در سری های همولوگ آلکان ها۔

ذوب و انجماد

در طول انجماد، پیوندهای هیدروژنی بین مولکول های آب تشکیل می شود که موجب ایجاد ساختار بلوری می شود۔

استخراج گاز طبیعی دریایی ، نروژ

ترول A یک سکوی گاز طبیعی دریایی است ، بزرگترین سکو دریایی که تاکنون ساخته شده است: حدود۱۷۰ متر از سطح آب بالا آمده ، ۶۵۶۰۰۰ تن وزن دارد و ارتفاع کلی آن ۴۷۲...

حل شدن کلرید هیدروژن ( HCl ) در آب

محلول کلرید هیدروژن در آب اسید هیدروکلریک نامیده می شود۔

انحلال NaCl

نمک معمولی در آب حل می شود: مولکول های قطبی آب یک غشا در اطراف یون ها تشکیل می دهند۔

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

Added to your cart.