کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

جنگ های ناپلئونی

جنگ های ناپلئونی

ناپلئون اول، کسی که خودش تاج امپراتوری را بر سر گذاشت، یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Napoleon, Napoleonic Wars, war, Bonaparte, military history, battle, France, military campaign, emperor, general, conquest, modern history, Europe, empire, strategy, atlas, countries

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • عجیب ترین لحظه در هنگام تاجگذاری ناپلئون کدام بود؟
 • نام مجموعه قوانینی که توسط ناپلئون به تصویب رسید چه بود؟
 • کدام یک از نبردهای زیر زودتر به وقوع پیوست؟
 • درچه سالی ناپلئون امپراتور فرانسه شد؟
 • ناپلئون در سال ۱۸۱۴ به کجا تبعید شد؟
 • ناپلئون در سال ۱۸۱۵ به کجا تبعید شد؟
 • ناپلئون با کدام یک از کشورهای زیر هرگز نجنگید؟
 • ناپلئون اولین موفقیت نظامی خود را در کجا بدست آورد؟
 • هوراشیو نلسون در کدام نبرد درگذشت؟
 • ناپلئون در کجا درگذشت؟
 • ناپلئون در کجا به دنیا آمد؟
 • ناپلئون در چه سالی درگذشت؟
 • ملیت ناپلئون چه بود؟
 • کدام یک از موارد زیر عامل شکست ناپلئون در روسیه نبود؟
 • کدام فرمانده نظامی یکی از دشمنان ناپلئون بود؟
 • کدام فرمانده نظامی از دشمنان ناپلئون نبود؟
 • ارتش افسانه ای ناپلئون بین سال های ۱۸۰۵ و ۱۸۱۵ چه نام داشت؟
 • ناپلئون در چه سالی به دنیا آمد؟
 • ناپلئون در خلال کدام سال ها به عنوان امپراتور بر فرانسه حکمرانی می کرد؟
 • کدام کشور در زمان سلطنت ناپلئون جزو دولت های اقماری فرانسه نبود؟
 • کدام کشور در زمان سلطنت ناپلئون جزو دولت های اقماری فرانسه بود؟
 • کدام یک از مقامات زیربه ناپلئون تعلق نداشت؟
 • کدام یک نام مستعار ناپلئون نبود؟
 • نام مستعار ناپلئون کدام است؟
 • کدام نبرد به عنوان نبرد ملت ها هم شناخته می شود؟
 • به کدام نبرد، نبرد سه امپراتور گفته می شود؟
 • ناپلئون در کدام یک از نبردهای زیر شکست خورد؟
 • ناپلئون درکدام یک از نبردهای زیر شکست خورد؟
 • ناپلئون در کدام نبرد به پیروزی رسید؟
 • ناپلئون در کدام نبرد پیروز شد؟
 • کدام یک از نبردهای زیر زودتر اتفاق افتاد؟
 • کدام یک از نبردهای زیر دیرتر اتفاق افتاد؟

نماها

کشورهای اروپا

 • پادشاهی متحده
 • پادشاهی پرتغال
 • پادشاهی اسپانیا
 • امپراتوری فرانسه
 • پادشاهی دانمارک
 • پادشاهی سوئد
 • پادشاهی پروس
 • دوک نشین ورشو
 • پادشاهی باواریا
 • امپراتوری اتریش
 • پادشاهی ایتالیا
 • پادشاهی ناپل
 • امپراتوری روسیه
 • امپراتوری عثمانی
 • مصر
 • پادشاهی مجارستان

ناپلئون بناپارت یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود۔ وی به عنوان یک ژنرال و امپراتور، نقشه ی اروپا را بطور کامل ازنو ترسیم کرد۔ وی پس از تاجگذاری به عنوان امپراتور در سال ۱۸۰۴، به لطف مبارزات نظامی موفق خود به گسترش قلمرو فرانسه پرداخت۔ ناپلئون نه تنها بر امپراتوری فرانسه بلکه بر کشورهای وابسته به آن نیز حکمرانی می کرد هرچند که آنها بطور رسمی کشورهای مستقلی بودند۔ این کشورها توسط مارشال ها و نزدیکان وفادار ناپلئون اداره می شدند، بطور مثال برادر وی، لوئیس پادشاه سوئیس شد۔

به این ترتیب اولین امپراتوری فرانسه شکل گرفت۔ مساحت این امپراتوری در سال ۱۸۱۳ درحدود ۲۱۰۰۰۰۰km²​ بود و جمعیت آن در سال ۱۸۱۲ به حدود ۴۴ میلیون نفر رسید۔

شارل موریس دوتالیران، وزیر امورخارجه ناپلئون در ادامه فتوحات ناپلئون در سال ۱۸۰۸ به امپراتور روسیه الکساندر اول چنین گفت:' رود راین، رشته کوه های آلپ و پیرنه فتوحات مردم فرانسه هستند و امپراتور مسئول فتح باقی قسمت هاست۔ فرانسه آنها را نمی خواهد۔'

لشکرکشی های نظامی

 • نبرد ایتالیا
 • نبرد مصر
 • نبردهای اروپای مرکزی
 • نبرد روسیه
 • نبرد ایبری
 • 'صد روز'

جنگ های ائتلافی یک سری درگیری هایی بود که بین سال های ۱۷۹۲ تا ۱۸۱۵ اتفاق افتاد۔ به جنگ های ائتلافی که بین سال های ۱۷۹۹ -ظهور ناپلئون به عنوان کنسول اول- و ۱۸۱۵ -سقوط ناپلئون- اتفاق افتادند جنگ های ناپلئونی گفته می شود۔ اگرچه، نظریه های دیگری نیز مبنی بر زمان آغاز جنگ های ناپلئونی در سال ۱۸۰۳-آغاز جنگ انگلیس-فرانسه-یا ۱۸۰۴ -تاجگذاری ناپلئون به عنوان امپراتور- وجوددارد۔

باوجوداینکه بیشتر نبردها در اروپا اتفاق افتاد اما می توان عبارت جنگ جهانی را به آنها نسبت داد زیرا در سایر قسمت های جهان مانند شمال آفریقا، بخش هایی از آسیا و اقیانوس اطلس نیز گسترش یافته بودند۔

فرانسه و متحدانش علیه ائتلاف های متعددی از کشورهای اروپایی- که علت نامگذاری این نبردها به این نام هم همین بود- در طول زمان می جنگیدند۔ باتوجه به هفت متحد، هفت جنگ ائتلافی وجودداشت:

جنگ ائتلاف اول: ۱۷۹۷-۱۷۹۲ یا ۱۷۹۷-۱۷۹۳

جنگ ائتلاف دوم: ۱۸۰۲-۱۷۹۸ یا ۱۸۰۴-۱۸۰۰

جنگ ائتلاف سوم: ۱۸۰۵-۱۸۰۳ یا ۱۸۰۵

جنگ ائتلاف چهارم: ۱۸۰۷-۱۸۰۶

جنگ ائتلاف پنجم: ۱۸۰۹

جنگ ائتلاف ششم: ۱۸۱۴-۱۸۱۳

جنگ ائتلاف هفتم: ۱۸۱۵

پس از سقوط ناپلئون و پایان یافتن جنگ ها، اتحاد مقدس ایجاد شد۔ این مجموعه درگیری ها نه تنها تاریخ اروپا بلکه تاریخ کل جهان را حتی بعد از سال ۱۸۱۵ به شدت تحت تاثیر قرارداد۔

جنگ های ناپلئونی

 • پادشاهی متحده
 • پادشاهی پرتغال
 • پادشاهی اسپانیا
 • امپراتوری فرانسه
 • پادشاهی دانمارک
 • پادشاهی سوئد
 • پادشاهی پروس
 • دوک نشین ورشو
 • پادشاهی باواریا
 • امپراتوری اتریش
 • پادشاهی ایتالیا
 • پادشاهی ناپل
 • امپراتوری روسیه
 • امپراتوری عثمانی
 • مصر
 • پادشاهی مجارستان

ارتش ناپلئون، ارتش بزرگ، از سال ۱۸۰۵ تا سال ۱۸۱۵ فعالیت می کرد۔ رنگ های ارتش از سه رنگ فرانسوی آبی، سفید، قرمز الهام گرفته بودند و شعار آن ارزش و انضباط بود۔ در این ارتش در اوج قدرت آن، قبل از نبرد روسیه در سال ۱۸۱۲، ۶۸۰ هزار سرباز خدمت می کردند که از میان آنها ۵۵۰ هزار نفر فرانسوی بودند۔ سربازانی از دیگر کشورها نیز در ارتش بزرگ خدمت می کردند۔

درابتدا، به لطف راهبردهای ناپلئون و فرماندهان خوب آموزش دیده ی او، ارتش بزرگ نبردها را یکی پس از دیگری پیروز می شد و آنها را شکست ناپذیر نشان می داد۔

ارتش بزرگ را می توان به سه بخش پیاده نظام، سواره نظام و توپخانه تقسیم کرد۔ نبردهای بی شماری با سواره نظام سنگین به نتیجه رسیدند البته نقش توپخانه نیز در به سرانجام رسیدن آنها مهم بود۔ گارد شاهنشاهی و نیروهای خارجی نیز بخش های مهمی از ارتش ناپلئون بودند۔ مهندسین، پیام رسان ها، کادر پزشکی و افراد مسئول تدارکات نیز از این ارتش پشتیبانی کردند۔

ناپلئون بناپارت

ناپلئون بناپارت در سال ۱۷۶۹ در شهر آژاکسیو، در جزیره کرس متولد شد۔ قبل از ده سالگی، فرانسه را ترک کرد و به مدت 5 سال در یک مدرسه نظامی در برین به تحصیل پرداخت۔ وی در سال ۱۷۸۴ به یک آکادمی نظامی در پاریس رفت و در سال ۱۷۸۵ از آنجا فارغ التحصیل شد۔

او در سال ۱۷۸۶ ستوان یکم یک هنگ توپخانه ی فرانسوی شد۔ درعین حال که مدام خودش را تعلیم می داد، تا زمان وقوع انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ در شهرهای نظامی خدمت کرد۔ وی درجات نظامی را یکی پس از دیگری بدست آورد۔ اولین موفقیت نظامی او به عنوان یک سروان، در سال ۱۷۹۳ بود که تولون را آزاد کرد۔ پس از آن به مقام سرتیپی ارتقا یافت۔

نفوذ ناپلئون به مرور بیشتر می شد۔ او در سال ۱۷۹۶، با ژوزفین دو بوهارنه ازدواج کرد۔ دو روز بعد، به مقام فرماندهی ارتش ایتالیا نائل شد۔ سرجوخه ی کوچک، لقبی که سربازان ناپلئون به او داده بودند، پشت سرهم به پیروزی می رسید و محبوبیت او روز به روز بیشتر می شد۔

بعد از آغاز کودتا در سال ۱۷۹۹، ناپلئون کنسول اول شد و عملا یک دیکتاتوری نظامی در فرانسه برقرارکرد۔ در سال ۱۸۰۲ به کنسولی مادام العمر رسید و در سال ۱۸۰۴، زمانی که ناپلئون در حضور پاپ پیوس هفتم خودش تاج امپراتوری را برسر گذاشت امپراتوری فرانسه تاسیس شد۔

او به لشکرکشی های نظامی خود ادامه داد؛ قدرت او در سال ۱۸۱۰ به اوج خود رسید۔ ناپلئون که خواستار تاسیس یک سلسله پادشاهی بود، ژوزفین را طلاق داد و با مری لوئیز، دختر امپراتور اتریشی فرانسیس اول ازدواج کرد۔

اولین باری که ناپلئون اعتبار خود را تاحدزیادی ازدست داد، در زمان نبرد روسیه در سال ۱۸۱۲ بود۔ این اتفاق شکست ناپذیری ارتش او را زیرسوال برد۔ پس از اینکه در نبرد ملت ها نیز قاطعانه شکست خورد، به جزیره ی البا تبعید شد۔ اگرچه او کمتر از یکسال پس از آن، از تبعید فرارکرد و به فرانسه بازگشت۔

اما 'صدروز' که به دوره ی پس از بازگشت وی اطلاق می شود، با شکست ناپلئون در نبرد واترلو بصورت فاجعه باری برای او پایان یافت۔ او مجبور به کناره گیری شد و اجازه نداشت عنوان خود را حفظ کند۔ او بازهم تبعید شد، این بار به سنت هلن، جزیره ای در جنوب اقیانوس اطلس که تحت حاکمیت انگلستان بود۔

هیچ راه برگشتی از تبعید دومش وجودنداشت؛ ناپلئون که اغلب با لقب آدمخوار یا هیولای کرسی از او نام برده می شد، در سال ۱۸۲۱ در این جزیره درگذشت۔ علت مرگ وی هنوز هم مورد بحث است۔

انیمیشن

 • پادشاهی متحده
 • پادشاهی پرتغال
 • پادشاهی اسپانیا
 • امپراتوری فرانسه
 • پادشاهی دانمارک
 • پادشاهی سوئد
 • پادشاهی پروس
 • دوک نشین ورشو
 • پادشاهی باواریا
 • امپراتوری اتریش
 • پادشاهی ایتالیا
 • پادشاهی ناپل
 • امپراتوری روسیه
 • امپراتوری عثمانی
 • مصر
 • پادشاهی مجارستان
 • اولم
 • استرلیتز
 • ینا-اورشتات
 • برلین
 • ورشو
 • ایلو
 • فریدلند
 • وین
 • واگرام
 • درسدن
 • لایپزیگ
 • سمولنسک
 • بورودینو
 • مسکو
 • جبل الطارق
 • ترافالگار
 • ویتوریا
 • بورگوس
 • ساراگوسا
 • مادرید
 • لاکرونیا
 • لیسبون
 • والنسیا
 • بارسلونا
 • بایلن
 • البا
 • پاریس
 • واترلو
 • نبرد ایتالیا
 • نبرد مصر
 • نبردهای اروپای مرکزی
 • نبرد روسیه
 • نبرد ایبری
 • 'صد روز'

محاصره قاره ای

 • پادشاهی متحده
 • پادشاهی پرتغال
 • پادشاهی اسپانیا
 • امپراتوری فرانسه
 • پادشاهی دانمارک
 • پادشاهی سوئد
 • پادشاهی پروس
 • دوک نشین ورشو
 • پادشاهی باواریا
 • امپراتوری اتریش
 • پادشاهی ایتالیا
 • پادشاهی ناپل
 • امپراتوری روسیه
 • امپراتوری عثمانی
 • مصر
 • پادشاهی مجارستان

یکی از بزرگترین رقبای ناپلئون، پادشاهی متحده بود که ناپلئون موفق به شکست نظامی آن نشد۔ درنتیجه، ناپلئون در ۲۱ نوامبر سال۱۸۰۶ فرمان برلین را صادر کرد که به موجب آن محاصره قاره ای را برای تضعیف اقتصاد بریتانیا براه انداخت۔ بعلاوه، این فرمان پاسخی بود به محاصره سواحل شمال فرانسه توسط انگلیس۔

هدف ناپلئون خارج کردن پادشاهی انگلستان از تجارت اروپا بود۔ وی ورود کشتی های انگلیسی و بی طرف را از انگلستان به بندرهای فرانسه یا بنادر متحدانش -مانند هلند، اسپانیا و غیره- ممنوع کرد۔ علاوه برآن، وی اعلام کرد که کالاهای انگلیسی توقیف شده در اروپا به عنوان غنیمت قانونی محسوب می شوند۔ پروس، دانمارک، سوئد و روسیه نیز مجبور به پیوستن به این محاصره شدند۔ محاصره ی قاره ای نه تنها اقتصاد پادشاهی متحده بلکه اقتصاد سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرارداد۔ تاثیر مخرب این محاصره در انگلستان کمتر از سایر کشورهای اروپایی بود۔ به دلیل بحران اقتصادی که در اوایل دهه ی ۱۸۱۰ توسعه یافت، ناپلئون محاصره را سخت تر و فشار را بیشترکرد۔

اولین کشوری که محاصره را برداشت روسیه بود، و به همین دلیل فرانسه را علیه خود شوراند۔ با سقوط ناپلئون، سایر کشورها هم بیشتر درسال ۱۸۱۴، محاصره را، برداشتند۔ یکی از پیامدهای مثبت محاصره قاره ای این بود که کشورهای اروپایی محروم از کالاهای مستعمراتی، ناچار به توسعه ی صنایع جدیدی شدند۔

روایت

ناپلئون بناپارت یکی از برجسته ترین فرماندهان نظامی تاریخ بود۔ وی به عنوان یک ژنرال و امپراتور، نقشه ی اروپا را بطورکامل ازنو ترسیم کرد۔ او پس از تاجگذاری به عنوان امپراتور در سال ۱۸۰۴، به لطف مبارزات نظامی موفق خود به گسترش قلمرو فرانسه پرداخت۔ ناپلئون نه تنها بر امپراتوری فرانسه بلکه بر کشورهای وابسته به آن نیز حکمرانی می کرد هرچند که آنها بطور رسمی کشورهای مستقلی بودند۔

جنگ های ائتلافی یک سری درگیری هایی بودند که بین سال های ۱۷۹۲ تا ۱۸۱۵ اتفاق افتادند۔ به جنگ های ائتلافی که بین سال های ۱۷۹۹ و ۱۸۱۵ ، یعنی بین ظهور ناپلئون به عنوان کنسول اول و سقوط ناپلئون اتفاق افتادند، جنگ های ناپلئونی گفته می شود۔

باوجوداینکه بیشتر نبردها در اروپا اتفاق افتاد اما می توان عبارت جنگ جهانی را به آنها نسبت داد زیرا در سایر قسمت های جهان مانند شمال آفریقا، بخش هایی از آسیا و اقیانوس اطلس نیز گسترش یافته بودند۔فرانسه و متحدانش علیه ائتلاف های متعددی از کشورهای اروپایی- که علت نامگذاری این نبردها هم همین بود- در طول زمان می جنگیدند۔

درابتدا، ارتش فرانسه نبردها را یکی پس از دیگری پیروز می شد، و اسطوره ی شکست ناپذیری خود و ناپلئون را بوجود می آورد۔ قدرت ناپلئون در سال ۱۸۱۰ به اوج خودش رسید۔ اولین باری که لطمه ی زیادی به اعتبارش وارد شد در نبرد روسیه در سال ۱۸۱۲ بود۔ این اتفاق شکست ناپذیری ارتش وی را نیز زیرسوال برد۔

ناپلئون پس از اینکه در نبرد ملت ها نیز قاطعانه شکست خورد، به جزیره ی البا تبعید شد۔ اگرچه او کمتر از یکسال پس از آن، از تبعید فرارکرد و به فرانسه بازگشت۔

اما 'صدروز' که به دوره ی پس از بازگشت وی اطلاق می شود، با شکست ناپلئون در نبرد واترلو بصورت فاجعه باری برای او پایان یافت۔ او مجبور به کناره گیری شد و اجازه نداشت عنوان خود را حفظ کند۔ او بازهم تبعید شد، این بار به سنت هلن، جزیره ای در جنوب اقیانوس اطلس۔

پس از سقوط ناپلئون و پایان یافتن جنگ ها، اتحاد مقدس ایجاد شد۔ جنگ های ناپلئونی نه تنها تاریخ اروپا بلکه تاریخ کل جهان را به شدت تحت تاثیر قرارداد۔

موارد مربوط

Battle of Trafalgar (1805)

The British Royal Fleet led by Admiral Lord Nelson defeated the combined Franco-Spanish fleet in the naval battle during the Napoleonic Wars.

Napoleon´s soldier (19th century)

Napoleon Bonaparte´s Grande Armée was considered invincible.

طاق پیروزی - پاریس، ۱۸۳۶

ساخت طاق پیروزی پس از سقوط ناپلئون، در سال ۱۸۳۶ به پایان رسید۔

توپوگرافی تاریخی- نبردها، تاریخ جهان-

کار Blind Map مجموعه ای از مهمترین نبردها در تاریخ جهانی است۔

Mir Castle Complex (17th century)

The Mir Castle Complex, situated in the town of Mir, Belarus was built in the Gothic-Renaissance style.

Bastille (Paris, 18th century)

The Parisian prison became legendary after the Revolution of 1789.

Cannon operation (18th century)

The cannon was an important type of firearms at the beginning of modern history, widespread both on land and water.

English battleship (18th century)

English sailing ships were among the best ships in the 17th-19th centuries.

Guillotine

The device designed to carry out executions more humanely than before was named after a French doctor.

Modern empires

Numerous legendary empires were built (and destroyed) in the course of history.

Naval cannon (17th century)

Cannons also appeared in naval warfare.

Panthéon (Paris, 18th century)

The most important Neoclassicist building in France, completed in 1791, became the final resting place of many of France´s greats.

The Macedonian Empire

The legendary ruler and military leader, Alexander the Great, established a vast empire.

Added to your cart.