کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

فسفر سفید ( P₄ )

فسفر سفید ( P₄ )

یکی از آلوتروپ های فسفر.

شيمى

کلیدواژه‌ها

white phosphorus, allotropy, homonuclear molecule, molecule, molecular lattice, toxic, fat-soluble, tetrahedron, phosphorus pentoxide, self-igniting, inorganic chemistry, molecular formula, chemistry

موارد مربوط

اسید فسفریک ( H₃PO₄ )

همچنین از آن به عنوان یک افزودنی غذایی، دفع سنگ آهک و ضد زنگ استفاده می شود.

یون فسفات ( PO₄³⁻ )

یون مرکبی که زمانی که یک مولکول اسید فسفریک پروتون آزاد می کند، تشکیل می شود.

Added to your cart.