کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

فرمالدهید (متانال) ( CH₂O )

فرمالدهید (متانال) ( CH₂O )

ساده ترین آلدهید.

شيمى

کلیدواژه‌ها

chemistry, formaldehyde, methanal, aldehyde, oxo compound

موارد مربوط

متانول (متیل الکل) ( CH₃OH )

ساده ترین الکل اشباع شده. یک ترکیب بسیار سمی ، که به راحتی با اتانول اشتباه گرفته می شود.

فرمامید (متانامید) ( HCONH₂ )

مایعی بدون رنگ، کمی چسبناک، هیگروسکوپی که در تولید اسید فرمیک، هیدروژن سیانید و سایر ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

Added to your cart.