کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

دستگاه های نوری

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

optical instruments, magnifier, microscope, binoculars, telescope, lupe, optical microscope, riflescope, eyepiece, camera lens, converging lens, prism, enlarged image, lens, optics, invention, inventions, astronomy, physics, technology

موارد مربوط

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد.

دوربین دیجیتال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد دوربین های دیجیتال را نشان می دهد.

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Kepler space telescope

The Kepler space telescope was launched by NASA to discover Earth-like planets orbiting other stars

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

Vision correction

Concave and convex lenses are used for the correction of short-sightedness and far-sightedness.

رصدخانه

رصدخانه ها اغلب در نقاط مرتفع ساخته می شوند تا اثرات آشفتگی های جوی را به حداقل برسانند.

اتاق ایمز

اتاق ایمز یک اتاق غیر طبیعی است که برای ایجاد یک توهم نوری استفاده می شود.

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد.

ایزومری شدن نوری

ایزومرهای تصویر آینه ای اشیا و اجسام نامتقارن غیر قابل انطباق هستند.

فانوس دریایی

از فانوس دریایی به عنوان راهنما جهت یابی در آبهای ساحلی استفاده می شود.

The mechanism of vision

The curvature of the lens of the eye changes when we look at a distant or at a near object, to ensure a sharp image.

میکروسکوپ الکترونی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و نحوه ی عملکرد میکروسکوپ الکترونی را نشان می دهد.

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد.

چگونه کار می کند؟ - اسکنر توموگرافی رایانه ای

این انیمیشن ساختار و عملکرد سی تس اسکن را نشان می دهد.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

Added to your cart.