کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

دوربین دیجیتال چگونه کار می کند؟

دوربین دیجیتال چگونه کار می کند؟

این انیمیشن ساختار و عملکرد دوربین های دیجیتال را نشان می دهد.

تكنولوژى

کلیدواژه‌ها

camera, digital, image, photograph, camera lens, flash, memory card, display, LCD, resolution, pixel, focusing lens, diaphragm, light-sensitive surface, electric sensor, colour filter, light, photoelectric effect, technology, information technology

موارد مربوط

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

داگرئوتایپ

اولین تکنیک موفق تجاری عکاسی توسط لوئی داگور فرانسوی اختراع شد.

تلسکوپ ها

این انیمیشن تلسکوپ های نوری و رادیویی مورد استفاده در مشاهدات نجومی را نشان می دهد.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

Added to your cart.