کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

دی متیل آمین ₂( CH₃ NH)

دی متیل آمین ₂( CH₃ NH)

گاز بی رنگ و با بوی تند. در صنعت بسیار مورد استفاده قرار می گیرد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

dimethylamine, amine, nitrogen-containing organic compound, organic compound, secondary amine, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

فرمامید (متانامید) ( HCONH₂ )

مایعی بدون رنگ، کمی چسبناک، هیگروسکوپی که در تولید اسید فرمیک، هیدروژن سیانید و سایر ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربامید (اوره) ₂( NH₂ ) CO

یک ترکیب ارگانیک در ادرار پستانداران است که در تولید کود به عنوان منبع نیتروژن مورد استفاده قرار می گیرد.

Added to your cart.