کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

دی گلوکز (دکستروز) ( C₆H₁₂O₆ )

دی گلوکز (دکستروز) ( C₆H₁₂O₆ )

منبع اولیه انرژی برای سلول های زنده

شيمى

کلیدواژه‌ها

D-glucose, dextrose, carbohydrate, sugar, monosaccharide, simple sugar, stereoisomer, aldose, aldohexose, glycoside, photosynthesis, silver mirror test, constitution, conformation, axial, equatorial, energy, starch, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

منطقه شراب

شراب منطقه شراب خوار توکاج در سراسر جهان به خوبی شناخته شده است.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

Added to your cart.