کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

یدید نقره ( AgI )

ترکیب زرد روشن تشکیل شده در واکنش نیترات نقره و یدید پتاسیم.

شيمى

کلیدواژه‌ها

silver iodide, ionic compound, precipitation, anion, cation, break down, silver nitrate, potassium iodide, inorganic chemistry, chemistry

موارد مربوط

کریستال ید

یک ماده جامد خاکستری است که وقتی حرارت داده می شود تصعید می شود. در الکل حل می شود، "تینکچر ید"، این یک ضد عفونی کننده است.

ید ( I₂ )

ماده ای خاکستری و جامد که هنگام گرم شدن از بین می رود. محلول آن در الکل تنتور ید نامیده می شود، ضد عفونی کننده است.

کلرید سدیم ( NaCl )

نمک معمولی یکی از مهمترین ترکیبات سدیم است که برای موجودات زنده ضروری است.

مقایسه هالوژن ها

عناصر هالوژن یک گروه در جدول تناوبی هستند که شامل پنج عنصر شیمیایی مرتبط، فلوئور، کلر، برم، ید و استاتین است.

Added to your cart.