کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

ید ( I₂ )

ماده ای خاکستری و جامد که هنگام گرم شدن از بین می رود. محلول آن در الکل تنتور ید نامیده می شود، ضد عفونی کننده است.

شيمى

کلیدواژه‌ها

iodine, homonuclear molecule, halogen, molecular lattice, sublimation, crystal lattice, disinfection, thyroid gland, oxidant, starch detection, nonpolar, iodide ion, chemistry, inorganic chemistry

موارد مربوط

مقایسه هالوژن ها

عناصر هالوژن یک گروه در جدول تناوبی هستند که شامل پنج عنصر شیمیایی مرتبط، فلوئور، کلر، برم، ید و استاتین است.

کریستال ید

یک ماده جامد خاکستری است که وقتی حرارت داده می شود تصعید می شود. در الکل حل می شود، "تینکچر ید"، این یک ضد عفونی کننده است.

Added to your cart.