کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بسته شدن حلقه گلوکز

بسته شدن حلقه گلوکز

انیمیشن فرایند بسته شدن حلقه زنجیره باز گلوکز به آلفا- و بتا-دی-گلوکز را نشان می دهد.

شيمى

کلیدواژه‌ها

dextrose, glucose, isomerisation, sugar, carbohydrate, monosaccharide, simple sugar, D-glucose, alpha-D-glucose, beta-D-glucose, stereoisomer, glycoside, aldose, aldohexose, silver mirror test, constitution, conformation, axial, equatorial, organic chemistry, chemistry

موارد مربوط

منطقه شراب

شراب منطقه شراب خوار توکاج در سراسر جهان به خوبی شناخته شده است.

آمیلوز n ( C₆H₁₀O₅ )

یک مولکول مارپیچی متشکل از واحدهای آلفا D - گلوکز. یکی از اجزای اساسی نشاسته است.

Added to your cart.