کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

براتیسلاوا - قرن ۱۸، پادشاهی مجارستان

براتیسلاوا - قرن ۱۸، پادشاهی مجارستان

براتیسلاوا (پوزونی) پایتخت پادشاهی مجارستان در قرن ۱۸ بود.

تاريخ

کلیدواژه‌ها

Bratislava, street in Bratislava, street view, St Michael´s gate, street, centre, Hungarian, parliament, politics

موارد مربوط

قلعه روکوکو (فرتود، مجارستان)

مجتمع کاخ و پارک بزرگترین بنای روکوکو مجارستان است که غالباً آن را "ورسای مجارستانی" می نامند.

سالن بورژوازی

این انیمیشن یک اتاق نشیمن مدرن و یک سالن بورژوازی معمولی را مقایسه می کند.

Added to your cart.