کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب اتم يكي از مخرب ترين سلاح ها در تاريخ بشريت است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

atomic bomb, Oppenheimer, mass destruction, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Manhattan Project, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, nuclear fission, nuclear, weapon, bomber, Little Boy, Fat Man, uranium bomb, chain reaction, world war, John von Neumann, Edward Teller, history

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • رمز پروژه بمب اتمي چه بود؟
 • مركز برنامه هسته اي آمريكا در كجا قرار داشت؟
 • چه كسي مدير پروژه مانهاتان بود؟
 • --------------------------------------------------------------
 • چه كسي فرانكلين روزولت را به ساخت بمب اتم ترغيب كرد؟
 • اولين بمب اتم چه زماني منفجر شد؟
 • كدام شهر ژاپن توسط بمب اتمي تخريب شد؟
 • رمز بمب اتمي كه روي هيروشيما انداخته شد چه بود؟
 • كدام آخرين شهري كه توسط بمب اتم تخريب شد؟
 • چه زماني بمب اتم روي هيروشيما انداخته شد؟
 • آيا درست است كه در دو حمله ٣٢٠٠٠٠ از مردم ژاپن كشه شدند؟
 • نام هواپيمايي كه روي هيروشيما بمب انداخت چه بود؟
 • آيا درست است كه بمب هاي اتمي مي تواند به نابودي زندگي روي زمين منجر شود؟
 • آيا درست است كه بمب هاي اتمي كه روي ژاپن انداخته شد، در كمپيني عليه جنگ توسط لئو اسليزارد شروع شد؟
 • آيا درست است كه آلبرت انشتين بر عليه ايده بمب هاي اتمي بود؟
 • در زمان استفاده از بمب هاي اتمي، چه كسي رئيس جمهور آمريكا بود؟
 • آيا درست است كه بمب هاي اتمي بخاطر ترس از قدرت تخريبي آن ها در جنگ سرد استفاده نشدند؟
 • ماده شكافتي استفاده شده در بمبي كه روي هيروشيما انداخته شد چه بود؟
 • ماده شكافتي كه در بمب اتمي كه روي ناگازاكي انداخته شد چه بود؟
 • آيا درست است كه تسليحات هسته اي هر كشوري را از حمله متجاوزان در امان نگه مي دارد؟
 • آيا درست است كه بمب اورانيوم چند برابر ماده شكافتي را داراست، از كدام جرم اتمي بزرگ تر است؟
 • بمب اورانيوم كه با فشار قطعات اورانيوم به هم منفجر مي شود، طوري كه وزن آن ها از جرم بحراني فراتر مي رود۔
 • آيا درست است كه جرم بحراني كوچك ترين مقدار ماده شكافتي است كه براي تعليق واكنش زنجيره هسته اي لازم است؟
 • كدام يك از تاثيرات انفجار هسته اي نيست؟
 • آيا درست است كه تاثيرات انفجار هسته اي فقط دو نسل متوالي مردم ررا تحت تاثير قرار مي دهد؟
 • پرتونگاری رادیواکتیو می تواند منجر به آسیب ژنتیکی در همه نسل ها شود۔
 • آيا درست است كه بمب هيروشيما نزديك به ٩٠ درصد مردم را تا ١ كيلومتري انفجار كشت؟
 • تسليحات مدرن هسته اي مي تواند ١٠ هزار بار نسبت به بمبي كه روي هيروشيما انداخته شد قوي تر باشند۔
 • آيا درست است كه بمب هيروشيما نسبت به بمبي كه روي ناگازاكي انداخته شد قوي تر بود؟

نماها

موارد مربوط

واکنش زنجیره ای

انرژي آزاد شده در هنگام شکافت هسته ای می تواند برای اهداف غير نظامی يا نظامی مورد استفاده قرار گيرد۔

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد۔ نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد۔

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

سرباز آمریکایی - جنگ جهانی دوم

سربازان آمریکایی تقریباً در تمام جنگ های اصلی جنگ جهانی دوم جنگیدند۔

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

The ´Flying Fortress´ was developed for the United States Army Air Force by Boeing

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

The Vought F4U Corsair radial-engined naval fighter was one of the most prominent American aircraft of the Second World War.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

تانک نوری تولدی ام ۳۸

این مخزن سبک توسط ارتش سلطنتی مجارستان در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت۔

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Tanks (World War II)

The main protagonists of World War II were tanks.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

V-1 flying bomb

The V-1 flying bomb was an early pulse-jet-powered cruise missile developed in Nazi Germany and deployed in WWII.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

سلاح ها - جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول به دلیل توسعه سلاح های جدید تغییرات اساسی در فناوری نظامی به وجود آورد۔

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Soviet soldier (World War II)

The Soviet army became a very powerful power broker after WWI, at first due to its size, later due to its arsenal.

Supermarine Spitfire (United Kingdom, 1938)

Spitfire was a legendary British single-seat military aircraft used in World War II.

Added to your cart.