کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب اتم يكي از مخرب ترين سلاح ها در تاريخ بشريت است۔

تاريخ

کلیدواژه‌ها

atomic bomb, Oppenheimer, mass destruction, Hiroshima, Nagasaki, Los Alamos, Manhattan Project, Leo Szilard, Enola Gay, Alamogordo, Paul Tibbets, nuclear fission, nuclear, weapon, bomber, Little Boy, Fat Man, uranium bomb, chain reaction, world war, John von Neumann, Edward Teller, history

موارد مربوط

پرسش‌ها

 • رمز پروژه بمب اتمي چه بود؟
 • مركز برنامه هسته اي آمريكا در كجا قرار داشت؟
 • چه كسي مدير پروژه مانهاتان بود؟
 • --------------------------------------------------------------
 • چه كسي فرانكلين روزولت را به ساخت بمب اتم ترغيب كرد؟
 • اولين بمب اتم چه زماني منفجر شد؟
 • كدام شهر ژاپن توسط بمب اتمي تخريب شد؟
 • رمز بمب اتمي كه روي هيروشيما انداخته شد چه بود؟
 • كدام آخرين شهري كه توسط بمب اتم تخريب شد؟
 • چه زماني بمب اتم روي هيروشيما انداخته شد؟
 • آيا درست است كه در دو حمله ٣٢٠٠٠٠ از مردم ژاپن كشه شدند؟
 • نام هواپيمايي كه روي هيروشيما بمب انداخت چه بود؟
 • آيا درست است كه بمب هاي اتمي مي تواند به نابودي زندگي روي زمين منجر شود؟
 • آيا درست است كه بمب هاي اتمي كه روي ژاپن انداخته شد، در كمپيني عليه جنگ توسط لئو اسليزارد شروع شد؟
 • آيا درست است كه آلبرت انشتين بر عليه ايده بمب هاي اتمي بود؟
 • در زمان استفاده از بمب هاي اتمي، چه كسي رئيس جمهور آمريكا بود؟
 • آيا درست است كه بمب هاي اتمي بخاطر ترس از قدرت تخريبي آن ها در جنگ سرد استفاده نشدند؟
 • ماده شكافتي استفاده شده در بمبي كه روي هيروشيما انداخته شد چه بود؟
 • ماده شكافتي كه در بمب اتمي كه روي ناگازاكي انداخته شد چه بود؟
 • آيا درست است كه تسليحات هسته اي هر كشوري را از حمله متجاوزان در امان نگه مي دارد؟
 • آيا درست است كه بمب اورانيوم چند برابر ماده شكافتي را داراست، از كدام جرم اتمي بزرگ تر است؟
 • بمب اورانيوم كه با فشار قطعات اورانيوم به هم منفجر مي شود، طوري كه وزن آن ها از جرم بحراني فراتر مي رود۔
 • آيا درست است كه جرم بحراني كوچك ترين مقدار ماده شكافتي است كه براي تعليق واكنش زنجيره هسته اي لازم است؟
 • كدام يك از تاثيرات انفجار هسته اي نيست؟
 • آيا درست است كه تاثيرات انفجار هسته اي فقط دو نسل متوالي مردم ررا تحت تاثير قرار مي دهد؟
 • پرتونگاری رادیواکتیو می تواند منجر به آسیب ژنتیکی در همه نسل ها شود۔
 • آيا درست است كه بمب هيروشيما نزديك به ٩٠ درصد مردم را تا ١ كيلومتري انفجار كشت؟
 • تسليحات مدرن هسته اي مي تواند ١٠ هزار بار نسبت به بمبي كه روي هيروشيما انداخته شد قوي تر باشند۔
 • آيا درست است كه بمب هيروشيما نسبت به بمبي كه روي ناگازاكي انداخته شد قوي تر بود؟

نماها

هواپيماي جنگنده شركت بويئنگ

 • هواپيماي بمباران كننده B-٢٩
 • پسر كوچك (بمب اورانيوم)
 • مرد چاق (بمب پلوتونيوم)

پايان وحشتناكي براي جنگ وحشتناك

اولين بمب هسته اي توسط تيم تحقيقاتي آمريكا در لوس آلوموس نيومكزيكو امتحان شد۔

رمز برنامه پروژه منهتان بود۔ در ١٩٣٩ راه اندازي شد، توسط لئو سزيلارد مجارستاني(و يا ترس از برنامه هسته اي نازي) شروع شد۔ تيم دانشمندان آمريكا؛ انگليس و ايتاليا، شامل جان وون نيومن و ادوارد تلر، توسط رابرت اوپنهايمر مديريت مي شد۔اولين بمب هسته اي (بمب پلوتونيوم) در ١٦ ژوئيه ١٩٤٥ روي محل آلاموگوردو آزمايش شد۔

وقایع اروپایی جنگ جهانی دوم در ماه مه ١٩٤٥ به پایان رسید۔ با این وجود ، در خاور دور ژاپن تسلیم نشد ، بنابراین ایالات متحده تصمیم گرفت تا سلاح های کشتار جمعی خود را مستقر كند۔ در ٦ اوت ١٩٤٥ بمبهای هسته ای به هیروشیما ("پسر کوچک": یک بمب اورانیوم) و در ناگازاکی در ٩ اوت ("مرد چاق" ، یک بمب پلوتونیوم) پرتاب شد۔ اولين بمب توسط اسكادران بمباران بمب افكن B-٢٩ به فرماندهي پائول تيبت انداخته شد۔

هواپيماي بمباران كننده B-٢٩

 • برج مسلسل
 • كابين خلبان
 • كابين پشتي
 • محفظه تحت فشار
 • محفظه بمب
 • موتور شعاعي
 • چرخ فرود هواپيما

بمب هاي اتمي

 • پسر كوچك (بمب اورانيوم)
 • مرد چاق (بمب پلوتونيوم)

بمب اتمی نوعی سلاح هسته ای است۔ دو نوع سلاح هسته ای وجود دارد: آنهایی که انرژی خود را از شکافت هسته ای (بمب های اتمی) و آنهایی که از همجوشی انرژي خود را آزاد مي كنند (بمب های هیدروژن)

در بمبهای اتمی (شكافت بمب ) ، هسته های سنگین (پلوتونیوم ، اورانیوم) هنگام قرار گرفتن در معرض تابش توسط نوترون ها به عناصر سبک تر تقسیم می شوند و واکنش زنجیره ای را آغاز می کنند۔ با توجه به آزاد شدن انرژی اتصال دهنده هسته ها ، بمبهای اتمی قدرت مخرب عظیمی دارند۔ این امر مانند فشار هوا ، تکانه الکترومغناطیسی (مانند تابش گرما ، نور) و تابش رادیواکتیو را ساطع مي كنند۔

پسر كوچك

 • باله هاي تثبيت كننده پرواز
 • اورانيوم
 • رادار هوايي
 • چاشني
 • لوله تفنگ

'پسر کوچولو'
بمب اتمی نوعی سلاح هسته ای است۔ دو نوع سلاح هسته ای وجود دارد: آنهایی که انرژی خود را از شکافت هسته ای (بمب های اتمی) و آنهایی که از همجوشی آزاد مي كنند۔ (بمب های هیدروژن)۔

در بمبهای اتمی (شكافت بمب ) ، هسته های سنگین (پلوتونیوم ، اورانیوم) هنگام قرار گرفتن در معرض تابش توسط نوترون ها به عناصر سبک تر تقسیم می شوند و واکنش زنجیره ای را آغاز می کنند۔ با توجه به آزاد شدن انرژی اتصال دهنده هسته ها ، بمبهای اتمی قدرت مخرب عظیمی دارند۔ این امر مانند فشار هوا ، تکانه الکترومغناطیسی (مانند تابش گرما ، نور) و تابش رادیواکتیو ساطع مي شود۔

پسر كوچك كد نام بمب اتمی Mk-I بود ، اولین سلاح هسته ای كه تاكنون در جنگ مورد استفاده قرار گرفت۔ طول آن حدود ٣ متر طول و ٧١ سانتی متر عرض بود۔ نزديك به ٤ تن ساخته شده ، ٦٤ كيلوگرم -٢٣٥ در آن قرار داده شده (فقط ٠۔٦ گرم آن به انرژي تبديل مي شود)۔

پسر كوچك روي هيرروشيما در ٦ اوت ١٩٤٥ انداخته شد، انفجار آن ١٣-١٨ كيلوتن عملكرد داشت، شهر را ويران كرد و ١٤٠ هزار نفر را به كام مرگ فرستاد۔

مرد چاق

 • باله هاي تثبيت كننده پرواز
 • رادار هوايي
 • لايه چاشني
 • عدسي هاي انفجار
 • هسته پلوتونيوم

'مردچاق'
بمب اتمی نوعی سلاح هسته ای است۔ دو نوع سلاح هسته ای وجود دارد: آنهایی که انرژی خود را از شکافت هسته ای (بمب های اتمی) و آنهایی که از همجوشی آزاد مي كنند (بمب های هیدروژن)۔

در بمبهای اتمی (شكافت بمب ) ، هسته های سنگین (پلوتونیوم ، اورانیوم) هنگام قرار گرفتن در معرض تابش توسط نوترون ها به عناصر سبک تر تقسیم می شوند و واکنش زنجیره ای را آغاز می کنند۔ با توجه به آزاد شدن انرژی اتصال دهنده هسته ها ، بمبهای اتمی قدرت مخرب عظیمی دارند۔ این امر مانند فشار هوا ، تکانه الکترومغناطیسی (مانند تابش گرما ، نور) و تابش رادیواکتیو را ساطع مي كنند۔

اولين بمب اتم در ٩ اوت ١٩٤٥ روي ناگازاكي انداخته شد و احتمالا بخاطر شخصيت فيلم شاهين مالت نامگذاري شد۔ طول بمب ٣٢٥ سانتي متر و پهناي آن ١٥٢ سانتي متر بود، وزن آن ٤٦٠٠ كيلوگرم بود و پلوتونيوم - ٢٣٩ را دارا بود۔ هواپيما بمب را انداخت ، باك اسكار (توسط چارلز سويني هدايت مي شد) و و ماموريت اسكادران بمباران ٣٩٣d را به عهده داشت، فقط يكي به هيروشيما انداخته شد۔ انفجار نتيجه ٢١كيلو تن بود كه ٣٩ هزار نفر را كشت و ٢٥ هزار نفر ژاپني را مجروح كرد۔

انيميشن

 • باله هاي تثبيت كننده پرواز
 • اورانيوم
 • رادار هوايي
 • چاشني
 • لوله تفنگ
 • باله هاي تثبيت كننده پرواز
 • رادار هوايي
 • لايه چاشني
 • عدسي هاي انفجار
 • هسته پلوتونيوم
 • اورانيوم
 • شكافت خود بخودي
 • شكافت هسته اي
 • واكنش زنجيره اي كنترل نشده
 • هيروشيما
 • ناگازاكي

عمليات

 • اورانيوم
 • لوله تفنگ

زنجيره واكنش

روایت

قدرت مخرب بمب های هسته ای از شکافت هسته ای حاصل می شود - هسته ها در حالی که نوترون ها منتشر می شوند شکافته می شوند و در نتیجه انرژی آزاد می کنند۔ اگرچه این نادر است ، شکافت هسته ای می تواند به صورت خودبخود رخ داده یا با بمباران نوترونی ایجاد شود۔

لئو اسزيلارد كسي بود كه پيشنهاد كرد كه اگر اتم نوترون را جذب كند؛ واكنش زنجيره اي آغاز مي شود۔ ايزوتوپ اورانيوم با جرم اتمي ٢٣٥ و ايزوتوپ پلوتونيوم با جرم اتمي ٢٣٩ براي اين كار مناسب هستند، همانطوري كه ٢يا 3 نوترون با يك رخداد شكافت آزاد مي شوند۔

پیش شرط یک واکنش زنجیره ای این است که ماده شکافت باید وارد حالت فوق العاده بحرانی شود ، یعنی جرم و چگالی آن باید از یک مقدار حداقل باشد۔ نوترون های آزاد شده توسط شکافت خود به خودی با هسته ها برخورد می کنند و باعث شکافت آنها می شوند۔ در نتیجه نوترونهای بیشتری آزاد می شوند و یک واکنش زنجیره ای آغاز می شود۔

در بمب های اورانیوم ، مواد شکافت در چندین قطعه کوچکتر جداگانه قرار می گیرد۔ هنگامی که این قطعات توسط مواد منفجره به یکدیگر فشار داده می شوند ، جرم ترکیبی آنها از جرم بحرانی فراتر می رود و منفجر مي شود۔

در بمب های پلوتونیوم ، مواد شکاف پذیر توسط مواد منفجره فشرده می شوند تا واکنش زنجیره ای را شروع کنند۔

پروژه منهتن یک برنامه تحقیقاتی آمریکایی برای توسعه بمب اتمی بود۔ تیم فیزیکدانان به سرپرستی رابرت اوپهايمر مديريت مي شد آلمان نازي تلاش کرد بمب اتمی را بسازد اما خوشبختانه نتوانست۔ اوپنهایمر و تیم او در سال ١٩٤٥ به هدف خود دست یافتند ، آنها بمبی از اورانیوم به نام پسر کوچک و یک بمب پلوتونیوم به نام مرد چاق ساختند۔

متفقين در ٢٦ ژوئيه ١٩٤٥ به ژاپن اوليتيماتوم دادند، تا هر چه زودتر جنگ جهاني دوم به پايان برسد۔ زماني كه ژاپن اولتيماتيوم را رد كرد، از دو بمب استفاده شد: هواپيماي بمب افكن كه انولا گي ناميده مي شد پسر كوچك را روي هيروشيما در ٦اوت انداخت ، و هواپيماي بمب افكن B-٢٩ كه باك اسكار ناميده مي شد مرد چاق را روي ناگازاكي در 9 اوت انداخت۔ دو حمله باعث تخريب وحشتناكي شد، هر دو حمله بيش از ٣٠٠ هزار غيرنطامي كشته شدند۔ حتي بچه هاي هفت نسل بعد به سبب جهش هاي مادرزادي با اختلالاتي متولد شدند۔

بمب هاي هسته اي ، ژاپن را به زانو در آورد۔ توافق نامه پايان جنگ جهاني دوم در ٢ سپتامبر ١٩٤٥ روي عرشه ناو امضاء شد۔

موارد مربوط

واکنش زنجیره ای

انرژي آزاد شده در هنگام شکافت هسته ای می تواند برای اهداف غير نظامی يا نظامی مورد استفاده قرار گيرد۔

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد۔ نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد۔

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

سرباز آمریکایی - جنگ جهانی دوم

سربازان آمریکایی تقریباً در تمام جنگ های اصلی جنگ جهانی دوم جنگیدند۔

B-17 Flying Fortress (USA, 1938)

The ´Flying Fortress´ was developed for the United States Army Air Force by Boeing

B-24 Liberator

The B-24 Liberator was an American heavy bomber aircraft, built in large numbers, that was used on every front during World War II.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Vought F4U Corsair (USA, 1944)

The Vought F4U Corsair radial-engined naval fighter was one of the most prominent American aircraft of the Second World War.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است۔

تانک نوری تولدی ام ۳۸

این مخزن سبک توسط ارتش سلطنتی مجارستان در جنگ جهانی دوم مورد استفاده قرار گرفت۔

B-2 Spirit (USA, 1989)

The B-2 Spirit heavy stealth bomber was deployed in the Balkan war, Afghanistan and Iraq.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Tanks (World War II)

The main protagonists of World War II were tanks.

USS Missouri (US, 1944)

The battleship USS Missouri, first deployed during WWII was also deployed in the Gulf War.

V-1 flying bomb

The V-1 flying bomb was an early pulse-jet-powered cruise missile developed in Nazi Germany and deployed in WWII.

V-2 ballistic missile (1944)

The German liquid-propellant rocket, developed during WWII, was the first known man-made object to reach space.

سلاح ها - جنگ جهانی اول

جنگ جهانی اول به دلیل توسعه سلاح های جدید تغییرات اساسی در فناوری نظامی به وجود آورد۔

Messerschmitt Bf 109 G (Germany, 1941)

A legendary fighter plane used by the German air force in World War II.

Soviet soldier (World War II)

The Soviet army became a very powerful power broker after WWI, at first due to its size, later due to its arsenal.

Supermarine Spitfire (United Kingdom, 1938)

Spitfire was a legendary British single-seat military aircraft used in World War II.

Added to your cart.