کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

بدن انسان از چه تشکیل شده است؟

این صحنه اجزای اصلی بدن انسان را نشان می دهد۔

زيست شناسى

کلیدواژه‌ها

human body, human, component, chemical composition, skeletal muscle, skeleton, blood, RNA, musculature, bone, atom, tissue, organism, organ, molecule, biology, hygiene, man, woman

موارد مربوط

بدن انسان (مرد)

این انیمیشن مهمترین سیستم های اندام بدن انسان را معرفی می کند۔

اسکلت انسان

ساختار پشتیبانی داخلی بدن ما که ماهیچه های اسكلتی به آن متصل است۔

لایه های پوست؛ حواس پوستی

پوست پوشش نرم بیرونی بدن ماست، سه لایه آن اپیدرم، پوست حقیقی و هیپودرم است۔

بافت پیوندی

بافتهای پیوندی شامل بافتهای پیوندی سست و محکم، بافت چربی، خون، تاندون و بافت استخوانی است۔

ساختار ماهیچه های اسکلتی

این انیمیشن ساختار مولکولی و مکانیسم دقیق عضلات را نشان می دهد۔

خون انسان

خون انسان از سلول های خونی و پلاسما تشکیل شده است۔

بدن انسان - برای کودکان

این صحنه خلاصه اندام های اصلی بدن انسان است۔

اکسیژن ( O₂ ) (متوسط)

گاز بی رنگ و بدون بو، بخش مهمی از اتمسفر، برای حفظ زندگی در خشکی ضروری است۔

Hippocrates of Kos

Hippocrates, head of the medical school on the Greek island of Kos, is considered the 'Father of Medicine'.

Interesting geography facts – Physical geography

This animation presents some interesting facts in physical geography.

Levels of biological organisation

This animation presents levels of biological organisation from the level of the individual organism to the level of cells.

Added to your cart.