کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

بازی چرخشی سه بعدی

بازی چرخشی سه بعدی

با چرخاندن مدل ها قطعاتی از اشکال سه بعدی شکسته را سرهم کنید۔

علوم طبیعی

کلیدواژه‌ها

puzzle game, stereopsis

موارد مربوط

روبات ها

یک بازی سرگرم کننده در مورد نماهای مختلف از اجسام فضایی۔

کیتی در زمین بازی

یک انیمیشن رنگارنگ و سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی در فضا۔

تغییرات هندسی - چرخش

این انیمیشن چرخش هندسی را در صفحه و فضا نشان می دهد۔

Grouping of solids 2

This animation demonstrates various groups of solids through examples.

Scale exercises

An interesting logical exercise: you have many weights that look the same, you have to find the only one that is different.

Szilassi polyhedron

This special concave polyhedron was named after a Hungarian mathematician.

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Added to your cart.