کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

بازی الفبای روسی

بازی الفبای روسی

الفبای روسی را تمرین کنید ، کلمات را از حروف بسازید۔

نمره های پایین تر - زبان مادری

کلیدواژه‌ها

alphabet, ABC, letter puzzle, Russian, find the letter, learning to read, language learning, teaching writing, letter, Words, foreign language, character set, reading and writing, word search, game, reading, writing, exercise solving

موارد مربوط

بازی الفبای انگلیسی

الفبای انگلیسی را تمرین کنید! کلمات را کنار بگذارید!

بازی الفبای مجارستان

الفبای مجارستانی را تمرین کنید و کلمات را از حروف تشکیل دهید۔

بازی الفبای آلمانی

الفبای آلمانی را تمرین کنید و کلمات را از حروف تشکیل دهید۔

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند۔

روزهای اول مدرسه

هنگام بازی مفهوم رنگ ها ، اعداد ، حروف و شکل ها را یاد بگیرید۔

کیتی در زمین بازی

یک انیمیشن رنگارنگ و سرگرم کننده برای تمرین جهت یابی در فضا۔

پازل سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای پرورش ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

کتاب رنگ آمیزی

این انیمیشن خلاق شامل چندین شیء سه بعدی برای رنگ آمیزی است۔

توهم نوری

اطلاعات جمع آوری شده توسط چشم، توسط مغز اشتباه تفسیر می شود۔

Added to your cart.