کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Waterfalls

Waterfalls form where a river flows over a steep precipice in its course.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

waterfall, river, Khone, Angel falls, balance, terrain shaping, river bed, alluvion, rock, Mekong, Congo, nature, geomorphology, geography

موارد مربوط

رودخانه ها و لندفرم ها

رودخانه ها نقش مهمی در شکل گیری سطح کره ی زمین دارند: آنها باعث ایجاد فرسایش شده و همچنین رسوبات را حمل و ته نشین می کنند.

گسل (متوسط)

نیروهای عمودی می توانند لایه های سنگ را به بلوک های گسلی شکسته ، که سپس به طور عمودی در امتداد صفحات شکستگی حرکت می کنند.

چرخه آب (متوسط)

آب روی زمین در حالت مداوم تغییر است. چرخه آب شامل فرآیندهای مانند تبخیر، بارش، ذوب و انجماد است.

آسیاب آبی

دستگاه هاي تبدیل انرژی آب جاری یا ریزش آب به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند.

Fjord

A fjord is a long, narrow inlet with steep sides, created in a valley carved by glacial activity.

Added to your cart.