کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Warm front, cold front

Cold and warm fronts are formed where bodies of cold and warm air meet.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

warm front, cold front, weather front, weather, front line, cloud formation, cloud, precipitation, rainstorm, hail, storm, wind, atmosphere, air, air pressure, nature, geography

موارد مربوط

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

تشکیل ابر، انواع ابرها

آب سطحی پس از تبخیر باعث تشکیل ابرها در اشکال مختلف می شود و به صورت بارندگی از ابرها به سطح زمین بازمی گردد.

آذرخش

آذرخش ناشی از تخلیه ناگهانی الکترواستاتیک همراه با صدای شناخته شده به عنوان تندر است.

Tropical cyclones

Cyclones are large air masses with winds spiralling inwards around a low-pressure centre, and carry clouds and precipitation.

Added to your cart.