کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Views

Views

Pick the shape that is shown in different views below.

رياضى

کلیدواژه‌ها

VIEWS, view, front view, top view, side view, projection, representation, body, game

موارد مربوط

روبات ها

یک بازی سرگرم کننده در مورد نماهای مختلف از اجسام فضایی.

اتاق بچه ها

این انیمیشن به توسعه ادراک فضایی کمک می کند.

توابع مهم

نمایش جذابی از عبارات جبری.

پیمایش در فضا

این انیمیشن با استفاده از مختصات فضایی به پرورش ادراک و پیمایش در فضا کمک می کند.

Sophie´s desk

A game about the different views of complex objects.

کتاب رنگ آمیزی

این انیمیشن خلاق شامل چندین شیء سه بعدی برای رنگ آمیزی است.

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

بازی چرخشی سه بعدی

با چرخاندن مدل ها قطعاتی از اشکال سه بعدی شکسته را سرهم کنید۔

Prisms

This animation demonstrates several types of prisms, from general to regular.

Added to your cart.