کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Tide

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

tide, ebb tide, flood tide, gravity, Moon, gravitation, Sun, sea, high tide, low tide, tsunami, neap tide, nature, geography

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

ساعت چند است؟

بازی برای تمرین استفاده از ساعتهای آنالوگ و دیجیتال۔

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱ ، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند

Forces

The animation shows the way forces act on wheeled vehicles and vehicles with runners.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Added to your cart.