کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Tidal power station

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

tidal power station, tidal turbine, renewable energy source, electric current, energy production, tide, flood tide, ebb tide, power station, sluice, generator, energy, geography

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

نیروگاه برق آبی (سد هوور، ایالات متحده آمریکا)

سد عظیمی که بر روی رودخانه کلرادو در آمریکا ساخته شده به نام رئیس جمهور پیشین آمریکا نامگذاری شده است۔

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Water turbine, generator

Water turbines convert the kinetic energy of water into electric current.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند۔

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

جریان های اقیانوسی

حامل بزرگ اقیانوس سیستم سیاره ای از جریان های اقیانوس است که تأثیر زیادی در آب و هوای زمین دارد۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

آسیاب آبی

دستگاه هاي تبدیل انرژی آب جاری یا ریزش آب به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

دریاها چگونه سطح زمین را شکل می دهند؟

آب دریا به عنوان یک نیروی خارجی نقش مهمی در شکل دادن به خطوط ساحلی ایفا می کند۔

پنل خورشیدی فتوولتائیک، كلكتور گرمای خورشیدی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد۔

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

El Niño

A periodic climate pattern that occurs across the tropical Pacific Ocean every five years.

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

The Zuiderzee Works and the Delta Works (Netherlands)

Remarkable civil engineering works to continue the Netherland's centuries-long fight against the sea.

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Tsunami

Tsunami waves are very high waves of immense destructive power.

Flood defence system

The protective embankment, or, in case of minor floods, the summer dyke ensures the protection against flood damage.

Land reclamation in the Netherlands, 17th century

Inhabitants of the northern part of the Netherlands have successfully fought the sea since the Middle Ages.

Underground waters

Groundwater and aquifers are types of underground waters.

Added to your cart.