کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power station (hydrocarbon fuel)

Thermal power stations convert energy released during the combustion of fossil fuels or renewable resources into electricity.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

thermal power station, hydrocarbon, energy source, energy production, electric current, burning, fossil, renewable, power station, turbine, generator, energy, greenhouse effect, air pollution, environmental pollution, geography

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

استخراج گاز طبیعی دریایی ، نروژ

ترول A یک سکوی گاز طبیعی دریایی است ، بزرگترین سکو دریایی که تاکنون ساخته شده است: حدود۱۷۰ متر از سطح آب بالا آمده ، ۶۵۶۰۰۰ تن وزن دارد و ارتفاع کلی آن ۴۷۲...

واکنش هیدروژن با اکسیژن

اکسی هیدروژن ترکیبی از هیدروژن و اکسیژن است۔ هنگام آتش گرفتن، منفجر خواهد شد۔

نیروگاه برق آبی (سد هوور ، ایالات متحده آمریکا)

سد عظیمی که بر روی رودخانه کلرادو در آمریکا ساخته شده به نام رئیس جمهور پیشین آمریکا نامگذاری شده است۔

آسیاب آبی

دستگاه هاي تبدیل انرژی آب جاری یا ریزش آب به اشکال مفید قدرت قبلاً در قرون وسطی مورد استفاده قرار می گرفتند۔

پنل خورشیدی فتوولتائیک، كلكتور گرمای خورشیدی چگونه کار می کند؟

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه می توان از انرژی خورشیدی استفاده کرد۔

وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست

ترکیب درایوهای بنزین و برقی می تواند باعث کاهش انتشار گازهای گلخانه ای شود۔

چگونه کار می کند؟ - توربین بخار ضربه ای

این انیمیشن ساختار و عملکرد توربین های ضربه ای را نشان می دهد۔

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

Electricity supply network

The purpose of the electricity supply network is to provide electricity for consumers.

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

House without carbon-dioxide emission

The design and structure of modern houses play an important role in environmental protection.

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

Pollution

Pollution is the negative effect of human activity on the natural environment.

Shale gas

This animation explains the technology of shale gas extraction.

Solar power station

Solar power stations convert solar energy into electricity.

Tidal power station

Tidal power stations utilise the daily fluctuation of the water level for producing electricity.

Transformer

A transformer is a device used for converting the voltage of electric current.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Wind power station

Wind power stations convert the kinetic energy of the wind into electricity.

Added to your cart.