کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The reflection and refraction of light

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

فيزيك

کلیدواژه‌ها

reflection of light, refraction, reflection, Snell-Descartes law, normal, refractive index, boundary, angle of incidence, ray of light, angle of refraction, angle of reflection, light, optical depth, photon, reflected, optics, physics

موارد مربوط

دستگاه های نوری

امروزه طیف گسترده ای از دستگاه های نوری، از میکروسکوپ ها گرفته تا تلسکوپ ها مورداستفاده قرارمی گیرند.

رصدخانه

رصدخانه ها اغلب در نقاط مرتفع ساخته می شوند تا اثرات آشفتگی های جوی را به حداقل برسانند.

شفافیت

این انیمیشن مفاهیم شفافیت و کدر بودن، اصل رادیوگرافی و خواص جذب نور مواد را نشان می دهد.

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند.

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند.

The human eye

The eye is one of our most important sense organs. When stimulated by light, electric impulses are produced by its receptors.

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد.

The Sun

The diameter of the Sun is about 109 times that of the Earth. Most of its mass consists of hydrogen.

Added to your cart.