کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The White House (Washington, DC, 1800)

The White House (Washington, DC, 1800)

One of the best known buildings in the world, this is the residence and office of the President of the United States.

هنرهاى تجسمى

کلیدواژه‌ها

White House, Neoclassical, James Hoban, Washington, John Adams, Roosevelt, Harry S. Truman, Edith Wilson, James Monroe, architecture, building, president, America, American, politics, politician, USA, United States of America, sandstone, symbol

موارد مربوط

نماها

موارد مربوط

Mount Rushmore (USA)

Carved into a granite cliff, the sculptures of the Mount Rushmore National Memorial depict four great United States presidents.

The Statue of Liberty (New York)

The statue was donated by the French to the USA for the centenary of gaining independence.

سربازان جنگ داخلی آمریکا

جنگ داخلی آمریکا بین کنفدراسیون و اتحادیه بود۔

جيمزتاون (قرن هفدهم ميلادي)

جيمزتاون در ۱۶۰۷ تاسيس شد، اولين شهر انگليسي در ساحل شرقي آمريكاي شمالي بود۔

نیروی دریایی آمریکایی - آغاز قرن بیست و یکم

سپاه تفنگداران دریایی ایالات متحده شاخه مهمی از نیروهای مسلح آمریكا است كه حدود ۲۰۰ هزار عضو ویژه آموزش دیده دارد۔

سرباز آمریکایی - جنگ جهانی دوم

سربازان آمریکایی تقریباً در تمام جنگ های اصلی جنگ جهانی دوم جنگیدند۔

Golden Gate Bridge (San Francisco, 1937)

The suspension bridge that stretches above the strait between San Francisco Bay and the Pacific Ocean was opened in 1937.

Southern plantation with slaves (USA, 19th century)

Before the American Civil war the use of slaves on plantations was typical in the Southern states.

ایالت ها و شهرهای ایالات متحده آمریکا

این انیمیشن ایالات و بزرگترین شهرهای ایالات متحده آمریکا را نشان می دهد۔

استعمار اروپا از قاره آمریکا (تا سال 1763)

چندین کشور اروپایی به فتح جهان جدید پیوستند و آمریکا را به یک قاره رنگارنگ تبدیل کردند۔

Native American settlement (Crow Nation)

The Crow are Native Americans who inhabited the Yellowstone River valley.

Added to your cart.