کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

The Suez Canal

The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Suez Canal, Szuez, channel, Egypt, Mediterranean Sea, water transport, routes, Red Sea, trade, shipping, freight transport, Africa, network, logistics, transport, commerce, node, tarnsport capacity, global, economy, technology, Europe, Earth, transportation, human geography, society, geography

موارد مربوط

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند۔

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند۔

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند۔

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد۔

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد۔

توپوگرافی تاریخی - نقاط دیدنی تاریخی

علائم تاریخی را در یک نقشه خالی پیدا کنید

Added to your cart.