کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The Panama Canal

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Panama Canal, Panama, channel, water transport, lock system, sluice, trade, shipping, freight transport, routes, transport, commerce, logistics, transportation, America, North America, South America, Central America, Pacific Ocean, Caribbean, tarnsport capacity, node, Atlanti-óceán, Colón, infrastructure, global, economy, Earth, society, human geography, network, globalisation, geography, Earth globe, technology

موارد مربوط

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند.

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند.

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

عملکرد آب بندهای رودخانه

آب بندهای رودخانه ها، ایمنی قایقرانی در رودخانه هایی که اختلاف سطح بسیار زیادی دارند را تامین می کنند.

دریاها و خلیج ها

این انیمیشن مهمترین دریاها و خلیج ها را نشان می دهد.

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

سانتا ماریا (قرن پانزدهم)

كشتي سه دكله كريستف كلمب، سانتا ماريا پرچمدار اولين سفر دريايي معروف بود.

قاره ها و اقیانوس ها

زمین خشک در سطح زمین به قاره ها تقسیم می شود که توسط اقیانوس ها از هم جدا می شوند.

The Channel Tunnel

The Channel Tunnel is a 50.5 km long railway tunnel between the United Kingdom and France, beneath the English Channel.

توپوگرافی زمین

این انیمیشن بزرگترین کوه ها ، دشت ها ، رودخانه ها ، دریاچه ها و بیابان های زمین را به نمایش می گذارد.

Geographical discoveries (15th-17th century)

Legendary geographical discoveries at the beginning of the Modern Age had not only redrawn maps, but also had a truly diverse impact.

Added to your cart.