کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

The Dawn mission

The Dawn mission

Studying Ceres and Vesta will help us learn more about the early history of the Solar System and how rocky planets are formed.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Dawn space probe, space probe, asteroid belt, Ceres, Vesta, asteroid, space research, Jupiter, Mars, ion thruster, gravitation, Solar System, outer space, astronomy, astrophysics, geography, physics

موارد مربوط

The Cassini-Huygens Mission (1997-2017)

The Cassini spacecraft was exploring Saturn and its moons for nearly 20 years.

سیاره ها ، اندازه ها

سیاره های درونی منظومه شمسی سیارات خاکی هستند در حالیکه سیارات بیرونی غول های گازی هستند.

ستاره های دنباله دار

ستاره های دنباله دار اجرام آسمانی تماشایی هستند که دور خورشید می چرخند.

Hubble Space Telescope

The Hubble Space Telescope orbits outside the distorting influence of Earth´s atmosphere.

Mars Exploration Program

Space probes and Mars rovers examine the structure of Mars and possible traces of life.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The New Horizons mission

The New Horizons space probe was launched in 2006, with the objective to study Pluto and the Kuiper Belt.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Voyager space probes

The Voyager space probes were the first man-made objects to leave the Solar System. They gather data about outer space and carry information about humanity.

ساختار کره ی زمین – متوسطه –

زمین از چندین لایه کره زمین تشکیل شده است.

حقایق جالب نجوم

این انیمیشن حقایق جالبی را در زمینه نجوم ارائه می دهد.

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند.

قوانین حرکت سیاره ای کپلر

یوهانس کپلر سه قانونی که حرکت سیاره ای را توصیف می‌کند را تنظیم کرد.

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد.

پیشرفت مکانیک آسمانی

این انیمیشن به معرفی مطالعات ستاره شناسان و فیزیکدانان می پردازد که آثارشان اساساً دیدگاه ما را نسبت به جهان تغییر داده است.

Space Shuttle

The Space Shuttle was a manned, reusable spacecraft operated by NASA.

Sputnik 1 (1957)

The Soviet-made satellite was the first spacecraft to be launched into outer space (in October 1957).

The work of Carl Friedrich Gauss

Carl Friedrich Gauss was one of the greatest mathematicians of all time.

Yuri Gagarin's journey to outer space (1961)

Yuri Gagarin became the first human in space on 12 April 1961.

سیاره ی زهره

سیاره ی زهره دومین سیاره بعد از خورشید و درخشان ترین شیء در آسمان شب است-بعداز ماه-.

محله نجومی ما

نمایشی از سیارات، ستاره ها و کهکشان های اطراف.

کره ی زمین

کره ی زمین یک سیاره ی سنگی با پوسته ی جامد است که گاز اکسیژن در جو آن وجود دارد.

ایستگاه فضایی بین‌المللی

ایستگاه فضایی بین المللی یک ماهواره قابل سکونت که با همکاری ۱۶ کشور ساخته شده است.

سیاره پلوتون - قمر شارون

بزرگترین قمر سیاره پلوتون ، شارون است.

Jupiter

Jupiter is the largest planet of the Solar System, it has two and a half times the mass of all the other planets combined.

Mars

Possible traces of water and life are sought on Mars.

Mercury

Mercury is innermost and smallest planet of the Solar System.

Neptune

Neptune is the outermost planet of the Solar System, the smallest of the giant planets

Saturn

Saturn is the second largest planet in the Solar System, easily recognisable by its rings.

Types of stars

This animation demonstrates the process of star development for average and massive stars.

Uranus

Uranus is the 7th planet from the Sun, a gas giant.

Satellite types

Satellites orbiting the Earth can be used for civilian or military purposes.

Added to your cart.