کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Scale exercises

Scale exercises

An interesting logical exercise: you have many weights that look the same, you have to find the only one that is different.

رياضى

کلیدواژه‌ها

logical exercise, logic, riddle, puzzle, scales, exercise, mathematics

موارد مربوط

Soma cube

Three-dimensional assembly puzzle with solutions.

Tower of Hanoi

The Tower of Hanoi is a mathematical puzzle.

بازی شکل ها

نماها و شبکه هایی از اشکال سه بعدی را پیدا کنید۔

Chess games

Chess games can help to develop logic skills.

Four colour theorem

Colour a map with the fewest number of colours possible, so that no two adjacent regions have the same colour.

تلگراف (ساموئل اف۔ ب۔ مورس)

مخترع آمريكايي اختراع خود را در دانشگاه نيويورك در ۱۸۳۷ معرفي كرد كه ارتباطات راه دور را متحول كرد۔

بازی چرخشی سه بعدی

با چرخاندن مدل ها قطعاتی از اشکال سه بعدی شکسته را سرهم کنید۔

پازل سایه سه بعدی

این بازی مهیج و رنگارنگ برای توسعه ادراک مکانی طراحی شده است۔ می توانید راه حل های خود را با استفاده از نماهای ایزومتریک بررسی کنید۔

3D Tangram

A special, 3D version of the well-known Chinese logical game.

Torsion balances

A force can be measured by measuring the twisting of the torsion wire in a torsion balance.

Traditional Arab sailboat (Sambuk)

The largest type of Arab sailboat, most commonly used as trading vessels in the Persian Gulf.

Weightlessness

A spacecraft on its path is in a constant state of free fall.

Added to your cart.