کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Recorder

The recorder is a woodwind musical instrument, a type of fipple flute.

موزيك

کلیدواژه‌ها

song, music, musical instrument, wind instrument, flute, mouthpiece, sound hole, pipe, woodwind, folk instrument

موارد مربوط

پن فلوت

پن فلوت یا موسیقار از چندین لوله با طول به تدریج در حال افزایش تشکیل شده اند.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

گوش و مکانیسم شنوایی

گوش ارتعاشات هوا را به سیگنال های الکتریکی تبدیل می کند که سپس توسط مغز پردازش می شوند.

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است. انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد.

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است.

زیتر

زیتر یکی از سازهای معمولی موسیقی عامیانه مجارستان است که با زبانه زدن یا ضربه زدن به رشته ها اجرا می شود.

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

Added to your cart.