کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Radioactivity

Radioactivity

The process of the decay of unstable nuclei is called radioactivity.

فيزيك

کلیدواژه‌ها

radioactivity, radioactive decay, Becquerel, radiation source, radioactive element, nucleus, Curie, Rutherford, radiation, radiotherapy, radiation sickness, Alpha particle, Beta particle, gamma radiation, alpha radiation, beta radiation, particle physics, quantum physics, particle, tumour, electromagnetic, unstable, quantum mechanics, quantum, physics

موارد مربوط

واکنش زنجیره ای

انرژي آزاد شده در هنگام شکافت هسته ای می تواند برای اهداف غير نظامی يا نظامی مورد استفاده قرار گيرد۔

بمب هاي اتمي - ۱۹۴۵

بمب اتم يكي از مخرب ترين سلاح ها در تاريخ بشريت است۔

Nuclear power plant

Nuclear power plants convert the energy released during nuclear fission into electric power.

توسعه مدل اتمی

مراحل عمده در تاریخ نظریه ها و دیدگاه ها درباره ساختار اتم۔

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد۔

آزمایش رادرفورد

آزمایش رادرفورد وجود هسته های اتم با بار مثبت را اثبات کرد۔ نتایج آن منجر به تدوین مدل اتمی جدید شد۔

فیزیکدانانی که دنیا را تغییر دادند

این دانشمندان بزرگ تأثیر فوق العاده ای در پیشرفت فیزیک داشتند۔

انواع امواج

امواج در بسیاری از موقعیت های زندگی ما نقش بسیار مهمی دارند۔

پت-سی‌تی چگونه كار مي كند؟

با استفاده از توموگرافی انتشار پوزیترون (PET) ، می توانیم بدون ایجاد هرگونه برش جراحی ، اطلاعات بصری را در اندام های داخلی خود بدست آوریم۔

Marie Curie's laboratory

Marie Curie, the only person to win the Nobel Prize in two different sciences, is probably the most famous woman in the history of science.

Elementary particles

Matter is made up by quarks and leptons, while interactions are carried by bosons.

Organisation of genetic material

Eukaryotic cells with nuclei measuring only a few micrometres may contain nearly 2 metres of DNA, coiled multiple times.

Tardigrade

Tardigrades can survive in extreme environments, they can even stay alive in outer space.

Added to your cart.