کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Port

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

port, transportation, water transport, shipping, watercraft, logistics, trade, industry, infrastructure, service, commerce, passenger traffic, duty, free port, container terminal, map, map knowledge, Earth globe, Earth, human geography, society, geography

موارد مربوط

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند۔

فانوس دریایی

از فانوس دریایی به عنوان راهنما جهت یابی در آبهای ساحلی استفاده می شود۔

منطقه صنعتی

املاک صنعتی زیرساخت ها و خدمات را برای شرکت ها فراهم می کند۔

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند۔

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند۔

Airport

Airports provide infrastructure and services necessary for aviation.

Hovercraft, SR.N4 Mk.III

Hovercraft are capable of travelling at high speed above the surface of water.

Ragusa (Croatia, 16th century)

Today called Dubrovnik, this Croatian city is known for its spectacular architecture and beautiful location.

RMS کوئین مری ۲ (۲۰۰۳)

بزرگ ترين کشتی اقیانوس‌پیما از زمان ساخت آن۔

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

The Suez Canal

The Suez Canal is an artificial waterway connecting the Red Sea and the Mediterranean Sea.

Transport networks

The animation presents the main air, water and land routes and transport hubs.

Added to your cart.