کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Port

Ports must provide necessary infrastructure and services for industry and marine transport.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

port, transportation, water transport, shipping, watercraft, logistics, trade, industry, infrastructure, service, commerce, passenger traffic, duty, free port, container terminal, map, map knowledge, Earth globe, Earth, human geography, society, geography

موارد مربوط

کشتی کانتینری

مسیرهای دریایی تجاری کشتی های کانتینری، یک شبکه ی جهانی را تشکیل می دهند.

فانوس دریایی

از فانوس دریایی به عنوان راهنما جهت یابی در آبهای ساحلی استفاده می شود.

لایه های اقیانوس

خصوصیات فیزیکی و همچنین گیاهان و جانوران اقیانوس با عمق تغییر می کنند.

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند.

The Panama Canal

The Panama Canal is an artificial waterway created to shorten shipping routes between the Pacific Ocean and the Atlantic Ocean.

Added to your cart.