کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Pollution

Pollution is the detrimental effect of human activity on the natural environment.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

environmental pollution, soil pollution, air pollution, water pollution, pollution, industry, agriculture, transportation, settlement, air, water, soil, human, oil, sewage, waste, heating, consumption, energy demand, greenhouse gas, ozone layer, smog, fertilizer, plastic, pesticide, power station, migration, ecosystem, environment, nature, environmental protection, nature conservation, society, geography, crude oil derivatives, biology

موارد مربوط

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

لایه ی ازن

لایه ی ازن مانع از عبور تشعشعات مضر فرابنفش خورشید می شود، به همین سبب برای زندگی روی کره ی زمین ضروری است.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

رآکتور همجوشی

همجوشی هسته ای به عنوان یک منبع انرژی سازگار با محیط زیست و عملا نامحدود استفاده خواهدشد.

Biogas power plant

Biogas can be produced from organic material (manure, plant waste, organic waste) using bacteria. Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide; burning...

Geothermal power station

Geothermal power stations convert energy of hot, high-pressure water found in deeper layers of the Earth into electricity.

ماشین الکتریکی

مدل S تسلا یکی از اولین خودروهای الكتريكي است که از نظر تجاری در دسترس است.

System of public utilities

System that satisfies consumers’ demands of water supply, wastewater disposal, electricity, heat and gas supply and telecommunication.

Added to your cart.