کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Piano

The piano is one of the most popular instruments in the world. It is a chordophone which produces sounds mechanically.

موزيك

کلیدواژه‌ها

song, music, musical instrument, piano, pedal, heart valves, strings, hammer, string, key, stringed, polyphonic, orchestra, keys, steel string

موارد مربوط

هواسار مجارستانی

اصطلاح هواسار به نوعی از سواره های سبک اشاره دارد که از مجارستان سرچشمه گرفته و محبوب ترین آن در سده های ۱۸ تا ۱۹ بود.

زیتر

زیتر یکی از سازهای معمولی موسیقی عامیانه مجارستان است که با زبانه زدن یا ضربه زدن به رشته ها اجرا می شود.

گیتار

گیتار از سازهای زخمه‌ای است که در اشکال مختلف موجود است.

پن فلوت

پن فلوت یا موسیقار از چندین لوله با طول به تدریج در حال افزایش تشکیل شده اند.

زنگ ها

زنگ یک ساز کوبه ای و ایدیوفون است. انواع مختلفی از زنگ ها وجود دارد.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

Opera House (Sydney, 1973)

Due to its design and location, the Opera House of the Australian city is one of the most extraordinary opera houses in the world.

Added to your cart.