کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Phonograph and gramophone

Edison´s invention records and plays sound from a cylinder, while Berliner´s apparatus uses a disc.

موزيك

کلیدواژه‌ها

music, phonograph, gramophone, horn, needle, metal cylinder, crank, mica plate, wax plate, grooves, reproducer, disc, audio player, sound, apparatus

موارد مربوط

تلفن (الكساندر گراهام بل)

دستگاهی که صدای انسان را به عنوان سیگنال های الکتریکی منتقل می کند توسط بل در سال ۱۸۷۶ اختراع شد.

تلگراف (ساموئل اف. ب. مورس)

مخترع آمريكايي اختراع خود را در دانشگاه نيويورك در ۱۸۳۷ معرفي كرد كه ارتباطات راه دور را متحول كرد.

شیپور

ترومپت یک ساز موسیقی با بالاترین ثبت در خانواده سازهای بادی برنجی است.

پیشرفت تلویزیون

تلویزیون که در اوایل قرن بیستم اختراع و به یکی از اشکال اساسی سرگرمی تبدیل شد.

Added to your cart.