کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

0

Phases of the Moon

Phases of the Moon

During its orbit around the Earth, the visibility of the Moon's illuminated part constantly changes.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

Moon, moon phase, orbit of the Moon, orbiting of the Moon, new moon, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, lunar month, moon crescent, Earth, Sun, astronomy, geography

موارد مربوط

ماه گرفتگی

ماه گرفتگی هنگامی رخ می دهد که ماه از مخروط سایه زمین عبور می کند۔

آزمایش رادار ماه (زولتان لایوش بای)

در سال ۱۹۴۶ دانشمند مجارستانی اولین کسی بود که پژواک های راداری را از ماه کشف کرد

فرود بر ماه: ۲۰ ژوئيه ۱۹۶۹

نیل آرمسترانگ، یکی از اعضای خدمه آپولو ۱۱، اولین نفری بود که پا به ماه گذاشت۔

ساعت چند است؟

بازی برای تمرین استفاده از ساعتهای آنالوگ و دیجیتال۔

شكل گيري کره زمین و ماه

این انیمیشن نشان می دهد که چگونه زمین و ماه شکل گرفته اند۔

ماموریت آپولو ۱۵-ماه پیما-

این انیمیشن ماه پیمای دو سرنشینی را که در ماموریت آپولوی ۱۵ بکارگرفته شد نشان می دهد۔

خورشیدگرفتگی-کسوف-

هنگامی که خورشید، زمین و ماه در یک خط مستقیم قرارمی گیرند، ماه می تواند تمام یا بخشی از خورشید را بپوشاند۔

Measuring time

The first calendars and time-measuring instruments were already used by ancient Eastern civilisations.

The life-cycle of the Solar System

The formation of the Sun and the planets started with the contraction of a dust cloud about 4.5 billion years ago.

The Moon

The Moon is the Earth's only natural satellite

The reflection and refraction of light

A ray of light is reflected or refracted at the boundary of two mediums with different refractive indices.

The Solar System; planetary orbits

The orbits of the 8 planets in our Solar System are elliptical.

Tide

The rise and drop of sea levels caused by the gravitational force of the Moon.

Added to your cart.