کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Passive house

In a passive house a comfortable inner temperature can be ensured without the use of traditional heating and cooling systems.

جغرافى

کلیدواژه‌ها

passive house, energy saving, environmental protection, dwelling, house, insulation, shielding, heat exchanger, ventilation system, energy, geography

موارد مربوط

منابع نور الکتریکی خانگی

این انیمیشن ویژگی های منابع نور خانگی، از لامپ های معمولی تا لامپ های ال ای دی را نشان می دهد.

سالن بورژوازی

این انیمیشن یک اتاق نشیمن مدرن و یک سالن بورژوازی معمولی را مقایسه می کند.

ساختمان اداری مدرن

صرفه جویی در مصرف انرژی و محافظت از محیط زیست از عوامل مهم در طراحی ساختمان های اداری مدرن است.

Edison’s light bulb

The American electrical engineer Edison invented the incandescent light bulb in 1879, which changed our everyday life.

Nikola Tesla's laboratory (Shoreham, USA)

This physicist-inventor and electrical engineer who mainly dealt with electrotechnics was undoubtedly one of the most brilliant figures of the second...

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

Added to your cart.