کارت شما خالی است

فروشگاه

کمیت: 0

مجموع: 0,00

Operation of oil wells

Machinery that pumps crude oil to the surface

جغرافى

کلیدواژه‌ها

oil well, petroleum, oil field, oil rig, horsehead, pumpjack, crude oil formation, oil deposit, energy source, hydrocarbon, fossil, energy, raw material, transportation, mineral resource, geography

موارد مربوط

Oil platform

A long pipe in the centre of the tower penetrates the ocean bed until it reaches the layer that contains oil.

اثر گلخانه‌ای

فعالیت‌های انسانی اثر گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و موجب گرمایش جهانی می‌شود.

آلودگی هوا

این انیمیشن منابع اصلی آلودگی هوا را نشان می دهد: آلودگی هوا کشاورزی ، صنعتی و شهری.

کشتی نفتکش

ظهور کشتی های نفتکش به اواخر قرن ۱۹ میلادی برمی گردد؛ امروز آنها یکی از انواع بزرگترین کشتی ها هستند.

استخراج گاز طبیعی دریایی ، نروژ

ترول A یک سکوی گاز طبیعی دریایی است ، بزرگترین سکو دریایی که تاکنون ساخته شده است: حدود۱۷۰ متر از سطح آب بالا آمده ، ۶۵۶۰۰۰ تن وزن دارد و ارتفاع کلی آن ۴۷۲...

Open-cast mine

As opposed to underground mines, in open-pit mines the layers covering coal are removed, coal is extracted on the surface.

Underground coal mining

As opposed to opencast mines, in underground mines the layers covering coal are not removed, coal is extracted from mine shafts.

Added to your cart.